Wat maakt familiebedrijven succesvol?

Van de vijf aanbevelingen die de onderzoekers van het Studiecentrum voor Ondernemerschap (Hogeschool-Universiteit Brussel) na 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar familiebedrijven formuleerden, hernemen we er hier 2:

Aanbeveling 1:  Formuleer een ware bedrijfsstrategie en voer ze vervolgens consequent uit

We kunnen grosso modo drie soorten bedrijven onderscheiden: (1) bedrijven die stellen dat hun strategie is dat ze geen strategie hebben, (2) bedrijven die de illusie van een strategie hebben, omdat ze strategie vereenzelvigen met efficiëntie (de zaken juist doen) en (3) bedrijven die een ware strategie hebben geformuleerd. Die laatste groep bedrijven vormt een minderheid.  Zij hebben een duidelijk antwoord gegeven op de vragen: wat doen we, voor wie en waarom.  Uit die antwoorden, die ze in een krachtige slagzin of strategische missie hebben vertaald, blijkt dat ze anders zijn.  Door die unieke identiteit vervolgens uit te voeren, verhogen zij aanzienlijk de kans op bedrijfssucces.

Aanbeveling 2:  Kies die succesmaatstaven die stroken met uw strategie en laat u niet opjutten door de groeisupporters

Om de strategie te verwezenlijken, is het noodzakelijk de uitvoering ervan te volgen aan de hand van een aantal maatstaven.  Die maatstaven liggen dus in het verlengde van de strategie.  Nog te vaak worden familiebedrijven door onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers om de oren geslagen met kwantitatieve groeiparameters, zoals groei van de omzet en van het aantal werknemers.  Die groeisupporters verheffen kwantitatieve groei tot een stalen wet.  Er zijn evenwel heel wat duurzame familiebedrijven die zich niet laten leiden door groot maar door groots ondernemerschap.  Zij doen aan waardecreatie voor hun stakeholders (medewerkers, cliënten, leveranciers, eigenaars, lokale gemeenschap, ...).  Ook deze studie leert dat familiebedrijven andere succesmaatstaven dan groeiparameters hanteren, met name voortbestaan van het bedrijf en loyaliteit van cliënten en van werknemers.

De drie andere aanbevelingen zijn:

Aanbeveling 3: Schrijf verantwoordelijk eigenaarschap hoog in het vaandel

Aanbeveling 4:  Aanzie een actieve Raad van Bestuur of Raad van Advies met externen als een ondersteuning

Aanbeveling 5: Bestuur ook de familie

Bron:           Wat maakt familiebedrijven succesvol?  20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar familiebedrijven, Johan Lambrecht en Wouter Broekaert, Studiecentrum voor Ondernemerschap, Hogeschool-Universiteit Brussel, Mei 2011.

Wil u meer informatie over onze expertise en strategie georiënteerde projecten, contacteer ons